Правила копіювання матеріалів

І. Наведені нижче правила (надалі – «Правила») регламентують порядок використання вебсайту: medinfo.zp.ua (надалі – «Сайт») в частині копіювання будь-яких матеріалів та/або інформації користувачами Сайту.

Будь-який користувач Сайту (надалі – Користувач), від початку відвідування Сайту, розуміє та приймає дані Правила, а також погоджується із наступними обов’язковими положеннями:

  1. Користувач розуміє, визнає та погоджується із тим, що будь-яке копіювання, цитування або використання інформації та матеріалів, розміщених на Сайті, можливе виключно за умови вказівки у кожному випадку прямого посилання на Сайт.
  2. Заборонено використовувати будь-які матеріали та/або інформацію, викладені на Сайті, без прямого посилання на Сайт.
  3. Під забороною використання матеріалів та інформації із Сайту зі зміною контексту та/або шляхом спотворення змісту інформації, у тому числі з протиправною метою, незалежно від умислу Користувача або осіб, що діють за його вказівкою (в його інтересах).
  4. Користувач зобов’язаний неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства, у тому числі безумовно визнає авторські права та права на об’єкти інтелектуальної власності Сайту, пов’язаних із ним осіб, а також безпосередньо авторів публікацій на Сайті.
  5. Користувач не буде своїми діями копіювати Сайт повністю або частково.
  6. Усі Користувачі однаково розуміють, що випадки копіювання та подальшого розповсюдження інформації та/або матеріалів Сайту можуть мати місце виключно з боку Користувачів, та Сайт (його адміністрація та пов’язані особи) не є і не будуть вважатись належними адресатами скарг, претензій, позовів та інших звернень с приводу порушення прав, інтересів та вимог чинного законодавства.
  7. Будь-яка шкода, завдана Користувачем іншим особам через недодержання даних Правил, підлягає відшкодуванню Користувачем. Усі та будь-які претензії (у тому числі позови), адресовані до Сайту, не можуть бути задоволені та можуть бути переадресовані Користувачу (у випадку, якщо його можливо ідентифікувати), який буде належним відповідачем у випадку будь-якого спору щодо копіювання та/або використання матеріалів та інформації із Сайту. Саме на такого Користувача покладається й обов’язок щодо розв’язання будь-якого спірного питання: перепросити, здійснити компенсаційні виплати на користь заявників (скаржників, позивачів) тощо.
  8. Користувач розуміє та погоджується із тим, що у випадку порушення цих Правил, адміністрація Сайту в праві розкривати персональні дані та будь-яку інформацію про Користувача іншим особам, у тому числі судовим, правоохоронним та контролюючим органам.
  9. Адміністрація Сайту має право, без додаткового пояснення причин, заблокувати повністю або частково функцію Сайту, що дозволяє копіювати інформацію та/або матеріали. Скарги Користувачів с цього приводу не приймаються та Сайт і його адміністрація не несуть будь-якої відповідальності перед Користувачами.

ІІ. Правила мають характер публічної оферти, набирають чинності із моменту публікації на Сайті та безумовно приймаються (акцептуються) Користувачем, про що зокрема свідчить факт відвідування та використання Сайту Користувачем.

ІІІ. Незгода із Правилами тягне за собою неможливість використання Сайту.

ІV. Адміністрація Сайту залишає за собою право, без попереднього сповіщення, вносити зміни та доповнення до цих Правил шляхом публікації на Сайті оновленої редакції Правил. Претензії Користувача щодо необізнаності про Правила та їх зміст не приймаються. Чинною редакцією Правил є та, що опублікована на Сайті.