Політика конфіденційності

Шановні Користувачі!

Адміністрація вебсайту: medinfo.zp.ua (надалі – «Сайт») серйозно ставиться до питань безпеки та конфіденційності даних користувачів, відвідувачів та клієнтів Сайту (надалі разом – Користувач).

Захист персональних даних є одним із наших пріоритетів.

З метою захисту Ваших персональних даних, адміністрацією Сайту розроблена дана Політика конфіденційності (надалі – Політика).

І. Просимо уважно ознайомитись із наступною інформацією та приписами даної Політики.

 1. Виключно у ділових цілях та цілях безпеки Користувача Сайт збирає та зберігає наступні персональні дані Користувача: ім’я та прізвище фізичної особи, контактний телефон та адресу електронної пошти (e-mail) (надалі – Персональні дані).
 2. Персональні дані вказуються Користувачем у спеціальних формах Сайту, таких як «Залишити відгук» та «Зворотний зв’язок», які у тому числі містять активне посилання на дану Політику, що гарантує повну обізнаність Користувача щодо приписів Політики, прав та обов’язків Користувача.
 3. Користувач гарантує, що надані ним Персональні дані належать саме Користувачу та були набуті Користувачем законним шляхом. Ризики пов’язані із наданням некоректних та/або неправдивих Персональних даних несе Користувач.
 4. Адміністрація Сайту залишає за собою право використання Персональних даних з наступними цілями:
 • Підтвердження особи Користувача;
 • Оперативної обробки запитів Користувача та надання послуг останньому;
 • Проведення взаєморозрахунків з Користувачем та ведення бухгалтерського, податкового та статистичного обліків;
 • Оперативного інформування Користувача про послуги та можливості Сайту, які на думку адміністрації Сайту можуть зацікавити Користувача (у тому числі SMS-, e-mail-, viber- та інші розсилки інформації на адресу Користувача);
 • Коректного формування та ведення баз даних;
 • Аналізу статистичних даних з метою покращення сервісів та послуг Сайту.
 • Запобігання порушенню прав та інтересів Користувача та завданню шкоди Сайту і пов’язаним із ним особам.
 1. Користувач безумовно та беззастережно надає свою особисту згоду на збір, безстрокове зберігання та обробку персональних даних Користувача, а також внесення Персональних даних до бази клієнтів та інших баз даних Сайту.
 2. Відмова у повідомленні Персональних даних Користувача та/або неповідомлення про зміну таких даних може бути перепоною у використанні можливостей Сайту та його сервісів.
 3. У випадку використання таких можливостей та сервісів Сайту, які тісно пов’язані або знаходяться у прямій залежності від Персональних даних Користувача, останній зобов’язується надавати Сайту коректну та уточнену інформацію у випадку зміни Персональних даних Користувача з будь-яких причин та у будь-якій частині.
 4. Сайт може використовувати технологію «c o o k i e s» з метою відстеження відвідування Сайту Користувачем та надання більш швидкого та зручного доступу на Сайт.
 5. Сайт оснащений сучасними системами безпеки передачі та зберігання Персональних даних.
 6. Адміністрація Сайту відповідально підходить до питань збору, обробки та зберігання Персональних даних та вживає усі необхідні дії та заходи для їх захисту, у тому числі підтримує суворі стандарти та передові технології.
 7. У випадку необхідності збору додаткових персональних даних Користувача та/або розробки додаткових форм на Сайті адміністрація Сайту в праві збирати такі додаткові персональні дані, у зв’язку із чим в дану Політику будуть внесені відповідні зміни.
 8. Користувач погоджується із тим, що існує технічний та технологічний ризик втрати та/або розповсюдження та/або заволодіння Персональними даними Користувача з боку третіх осіб, що не залежить від дій та волі Сайту, його адміністрації та пов’язаних осіб. А саме: несанкціонований доступ до баз даних Сайту з боку третіх осіб (хакерські атаки тощо); збої в роботі програмного/апаратного забезпечення провайдерів електронних та Інтернет послуг; інші незаконні дії та втручання з боку третіх осіб.

Вказані дії та події будуть визнаватись форс-мажорними обставинами, внаслідок яких Сайт (його адміністрація та пов’язані особи) не будуть нести відповідальність за розголошення та потрапляння Персональних даних Користувача у розпорядження третіх осіб.

 1. Користувач зобов’язаний вживати заходів щодо збереження своїх персональних даних шляхом обмеження доступу інших осіб та інших Інтернет-ресурсів та програмного забезпечення до обладнання, з якого Користувачем здійснюється доступ до Сайту. У випадку будь-яких підозр або виявлення Користувачем витоку Персональних даних, Користувач зобов’язаний довести дотримання приписів даного пункту Політики.
 2. Необґрунтовані належними доказами звернення Користувача щодо порушення та/або захисту Персональних даних не приймаються та залишаються без розгляду.
 3. Обґрунтовані звернення Користувача с приводу захисту Персональних даних розглядаються адміністрацією Сайту із наданням письмової відповіді Користувачу впродовж проміжку часу, що не може перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів.
 4. У випадку виявлення адміністрацією Сайту будь-яких порушень чинного законодавства з боку Користувача та/або приписів даної Політики чи інших правил Сайту та/або прав та інтересів інших користувачів (щодо дій Користувача подані обґрунтовані скарги, претензії, запити правоохоронних або контролюючих органів або позови) та/або у випадках прямо передбачених чинним законодавством України, адміністрація Сайту в праві розкрити Персональні дані Користувача. В цьому ж випадку адміністрація Сайту в праві просити Користувача пройти процедуру обов’язкової ідентифікації шляхом пред’явлення на вимогу Сайту додаткових даних та документів Користувача (по батькові фізичної особи; паспортні дані, ідентифікаційний код/РНОКПП, адресу реєстрації тощо).
 5. У випадках, перелічених в п. 9 цієї Політики, Сайт, його адміністрація та будь-які пов’язані особи не несуть ніякої відповідальності за розголошення Персональних даних.
 6. Користувач та адміністрація Сайту враховують приписи чинного законодавства, що регламентує питання збору, обробки та захисту персональних даних. Проте у випадку спору приписи даної Політики будуть мати пріоритет.

ІІ. Політика має характер публічної оферти, а її приписи розповсюджуються на будь-якого Користувача та є обов’язковими від початку відвідування Сайту Користувачем, у тому числі у зв’язку із переходом Користувача до приписів даної Політики шляхом кліку активного посилання у спеціальних електронних формах Сайту.

ІІІ. Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни до даної Політики, у зв’язку із чим публікувати її актуальну редакцію на Сайті.