Правила розміщення коментарів

І. Наведені нижче правила (надалі – «Правила») регламентують порядок використання вебсайту: medinfo.zp.ua (надалі – «Сайт») в частині розміщення будь-яких коментарів користувачами Сайту.

Будь-який користувач Сайту (надалі – Користувач), від початку відвідування Сайту, розуміє та приймає дані Правила, а також погоджується із наступними обов’язковими положеннями:

  1. Користувач зобов’язується залишати коментарі виключно у спеціально відведеному місці на Сайті та якщо на Сайті прямо зазначено про можливість Користувача залишити свій коментар.
  2. У коментарях суворо заборонено: надавати медичні рекомендації та консультації іншим Користувачам; розміщувати неузгоджену рекламу та матеріали рекламного (маркетингового) характеру, у тому числі закликати до певних дій чи вчинків; розміщувати контактні дані та активні посилання на сторонні вебресурси; використовувати нецензурну лексику та вислови, що можуть будь-яким чином образити аудиторію Сайту чи певних Користувачів; закликати до дискримінації або незаконних дій чи протиправної діяльності у будь-якій формі; розміщувати матеріали та інформацію, що може завдати шкоди будь-яким особам та/або порушити право інтелектуальної власності; розповсюджувати будь-які інформацію та матеріали, зміст яких не підтверджено належними доказами та/або не відповідає дійсності та/або порочить честь та/або гідність та/або ділову репутацію інших осіб; ділитись своїми політичними або релігійними поглядами.

Список вищевказаних заборон та обмежень не є вичерпним та, в залежності від конкретної ситуації, адміністрація Сайту залишає за собою право визнати коментар Користувача таким, що вчинений із порушенням Правил та є недоречним.

  1. Скарги Користувачів с приводу неможливості залишити коментар не приймаються, незалежно від причин такої неможливості. В подібних випадках, Сайт та його адміністрація не несуть будь-якої відповідальності перед Користувачами.
  2. Користувач несе всю повноту відповідальності за зміст та характер свого коментаря та розуміє, що усі та будь-які претензії (у тому числі позови), адресовані до Сайту, будуть переадресовані Користувачу, який буде належним відповідачем у випадку будь-якого спору щодо залишеного коментаря, а також саме на такого Користувача покладається обов’язок щодо розв’язання будь-якого спірного питання: перепросити, здійснити компенсаційні виплати на користь заявників (позивачів) тощо.
  3. У тому випадку, якщо розміщенням коментаря Сайту та/або пов’язаним з ним особам будуть спричинені будь-які небажані наслідки (погіршення ділової репутації; санкції державних та контролюючих органів; матеріальні збитки тощо), Користувач зобов’язується на вимогу в інтересах Сайту та/або пов’язаних з ним осіб усунути відповідні наслідки власними силами.
  4. Користувач розуміє та погоджується із тим, що у випадку порушення цих Правил, адміністрація Сайту в праві розкривати персональні дані та будь-яку інформацію про Користувача іншим особам.
  5. У випадку порушення цих Правил адміністрація Сайту має право видалити коментар Користувача, без додаткового пояснення причин, а також заблокувати повністю або частково функцію Сайту, що дозволяє розміщувати коментарі Користувачів.
  6. Користувач підтверджує, що коментар, залишений на Сайті від імені Користувача (із використанням його персональних та інших даних, що були вказані на Сайті), є саме коментарем цього Користувача.

ІІ. Правила мають характер публічної оферти, набирають чинності із моменту публікації на Сайті та безумовно приймаються (акцептуються) Користувачем, про що зокрема свідчить факт відвідування та використання Сайту Користувачем, а також використання функції Сайту щодо розміщення коментаря.

ІІІ. Незгода із Правилами тягне за собою неможливість використання функціоналу щодо розміщення коментарів на Сайті.

ІV. Адміністрація Сайту залишає за собою право, без попереднього сповіщення, вносити зміни та доповнення до цих Правил шляхом публікації на Сайті оновленої редакції Правил. Претензії Користувача щодо необізнаності про Правила та їх зміст не приймаються. Чинною редакцією Правил є та, що опублікована на Сайті.